Liên hệ mua bất động sản

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam

Hiệp Hội BĐS Việt Nam: là tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học – kỹ thuật, tư vấn, đầu tư nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chuyển giao khoa học công nghệ và dịch vụ thương mại theo quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản của Việt Nam; nhằm mục đích hợp tác, liên kết hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển các hoạt động nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, góp phần vào việc xây dựng và phát triển bền vững ngành, lĩnh vực bất động sản của Việt Nam.

Tầng 2, tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.

096 4980966

vnreb.vp@gmail.com