các sản phẩm thuộc dự án Tòa tháp VICENTRA

chung cư
15%

501B Tòa tháp VICENTRA

Số 2 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

702.826.000 VNĐ 597.402.100 VNĐ
 • 54.47 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

504A Tòa tháp VICENTRA

Số 2 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

598.207.000 VNĐ 508.475.950 VNĐ
 • 45.91 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

505A Tòa tháp VICENTRA

Số 2 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

781.704.000 VNĐ 664.448.400 VNĐ
 • 57.75 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

507A Tòa tháp VICENTRA

Số 2 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

593.619.000 VNĐ 504.576.150 VNĐ
 • 46.46 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

507B Tòa tháp VICENTRA

Số 2 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

683.353.000 VNĐ 580.850.050 VNĐ
 • 54.02 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

605A Tòa tháp VICENTRA

Số 2 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

778.671.000 VNĐ 661.870.350 VNĐ
 • 61.25 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

605B Tòa tháp VICENTRA

Số 2 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

655.143.000 VNĐ 556.871.550 VNĐ
 • 50.03 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

607A Tòa tháp VICENTRA

Số 2 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

609.130.000 VNĐ 517.760.500 VNĐ
 • 47.44 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

607B Tòa tháp VICENTRA

Số 2 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

685.993.000 VNĐ 583.094.050 VNĐ
 • 53.96 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

701B Tòa tháp VICENTRA

Số 2 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

710.765.000 VNĐ 604.150.250 VNĐ
 • 54.54 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết