các sản phẩm thuộc dự án The Phoenix Garden

Biệt thự
6%

C3-6 The Phoenix Garden

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

4.180.000.000 VNĐ 3.947.800.000 VNĐ
 • 200 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
Biệt thự
6%

C3-7 The Phoenix Garden

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

4.180.000.000 VNĐ 3.947.800.000 VNĐ
 • 200 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
Biệt thự
6%

C3-8 The Phoenix Garden

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

4.180.000.000 VNĐ 3.947.800.000 VNĐ
 • 200 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
Biệt thự
6%

C3-9 The Phoenix Garden

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

4.180.000.000 VNĐ 3.947.800.000 VNĐ
 • 200 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
Biệt thự
6%

C3-10 The Phoenix Garden

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

4.180.000.000 VNĐ 3.947.800.000 VNĐ
 • 200 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
Biệt thự
6%

C3-11 The Phoenix Garden

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

4.180.000.000 VNĐ 3.947.800.000 VNĐ
 • 200 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
Biệt thự
6%

C3-12 The Phoenix Garden

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

4.180.000.000 VNĐ 3.947.800.000 VNĐ
 • 200 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
Biệt thự
6%

C3-13 The Phoenix Garden

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

4.180.000.000 VNĐ 3.947.800.000 VNĐ
 • 200 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
Biệt thự
6%

C3-14 The Phoenix Garden

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

4.180.000.000 VNĐ 3.947.800.000 VNĐ
 • 200 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
Biệt thự
5%

C4A-1 The Phoenix Garden

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

6.149.104.000 VNĐ 5.838.139.840 VNĐ
 • 295.63 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết