các sản phẩm thuộc dự án The Phoenix Garden

Biệt thự
6%

C2A-6 The Phoenix Garden

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

4.080.000.000 VNĐ 3.851.800.000 VNĐ
 • 200 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
Biệt thự
6%

C2A-7 The Phoenix Garden

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

4.080.000.000 VNĐ 3.851.800.000 VNĐ
 • 200 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
Biệt thự
6%

C2A-8 The Phoenix Garden

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

4.080.000.000 VNĐ 3.851.800.000 VNĐ
 • 200 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
Biệt thự
6%

C2A-9 The Phoenix Garden

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

4.080.000.000 VNĐ 3.851.800.000 VNĐ
 • 200 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
Biệt thự
6%

C2A-10 The Phoenix Garden

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

4.080.000.000 VNĐ 3.851.800.000 VNĐ
 • 200 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
Biệt thự
6%

C2A-11 The Phoenix Garden

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

4.080.000.000 VNĐ 3.851.800.000 VNĐ
 • 200 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
Biệt thự
6%

C2A-12 The Phoenix Garden

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

4.080.000.000 VNĐ 3.851.800.000 VNĐ
 • 200 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
Biệt thự
6%

C2A-13 The Phoenix Garden

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

4.080.000.000 VNĐ 3.851.800.000 VNĐ
 • 200 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
Biệt thự
5%

C3-4 The Phoenix Garden

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

4.725.000.000 VNĐ 4.471.000.000 VNĐ
 • 225 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
Biệt thự
6%

C3-5 The Phoenix Garden

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

4.180.000.000 VNĐ 3.947.800.000 VNĐ
 • 200 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết