các sản phẩm thuộc dự án Thăng Long Capital

chung cư

602 T3 Thăng Long Capital

Tầng 3, Đơn Nguyên 1, Toà T1 dự án Thăng Long Victory, KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

1.300.615.949 VNĐ
 • 69.9 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN PHÚC HÀ
 • Quý III/2020
Nhận tư vấn
chung cư

610 T3 Thăng Long Capital

Tầng 3, Đơn Nguyên 1, Toà T1 dự án Thăng Long Victory, KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

1.124.777.007 VNĐ
 • 61.7 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN PHÚC HÀ
 • Quý III/2020
Nhận tư vấn
chung cư

611 T3 Thăng Long Capital

Tầng 3, Đơn Nguyên 1, Toà T1 dự án Thăng Long Victory, KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

1.249.613.410 VNĐ
 • 69.9 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN PHÚC HÀ
 • Quý III/2020
Nhận tư vấn
chung cư

2806 T3 Thăng Long Capital

Tầng 3, Đơn Nguyên 1, Toà T1 dự án Thăng Long Victory, KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

1.287.478.901 VNĐ
 • 69.9 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN PHÚC HÀ
 • Quý III/2020
Nhận tư vấn
chung cư

2815 T3 Thăng Long Capital

Tầng 3, Đơn Nguyên 1, Toà T1 dự án Thăng Long Victory, KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

1.113.416.286 VNĐ
 • 61.7 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN PHÚC HÀ
 • Quý III/2020
Nhận tư vấn

  Tìm kiếm chi tiết