các sản phẩm thuộc dự án Roman thấp tầng

Liền kề

LK0203 Roman thấp tầng

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

10.251.040.000 VNĐ
 • 262.2 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2019
Nhận tư vấn
Liền kề

LK0204 Roman thấp tầng

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

10.108.810.000 VNĐ
 • 267.6 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2019
Nhận tư vấn
Liền kề

LK0206 Roman thấp tầng

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

10.576.700.000 VNĐ
 • 262.2 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2019
Nhận tư vấn
Liền kề

LK0209 Roman thấp tầng

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

9.726.540.000 VNĐ
 • 262.2 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2019
Nhận tư vấn
Liền kề

LK0211 Roman thấp tầng

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

9.726.540.000 VNĐ
 • 262.2 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2019
Nhận tư vấn
Liền kề

LK0212 Roman thấp tầng

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

10.038.540.000 VNĐ
 • 262.2 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2019
Nhận tư vấn
Liền kề

LK0301 Roman thấp tầng

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

12.571.260.000 VNĐ
 • 241.9 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2019
Nhận tư vấn
Liền kề

LK0306 Roman thấp tầng

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

9.294.720.000 VNĐ
 • 253.6 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2019
Nhận tư vấn
Liền kề

LK0307 Roman thấp tầng

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

9.294.720.000 VNĐ
 • 253.6 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2019
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết