các sản phẩm thuộc dự án Roman thấp tầng

Liền kề

BT10 Roman thấp tầng

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

22.696.250.000 VNĐ
 • 348.1 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2019
Nhận tư vấn
Liền kề

BT12 Roman thấp tầng

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

19.192.460.000 VNĐ
 • 276.5 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2019
Nhận tư vấn
Liền kề

BT12A Roman thấp tầng

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

19.435.730.000 VNĐ
 • 276.5 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2019
Nhận tư vấn
Liền kề

BT14 Roman thấp tầng

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

19.381.670.000 VNĐ
 • 276.5 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2019
Nhận tư vấn
Liền kề

BT15 Roman thấp tầng

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

19.399.690.000 VNĐ
 • 276.5 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2019
Nhận tư vấn
Liền kề

BT16 Roman thấp tầng

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

19.273.550.000 VNĐ
 • 276.5 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2019
Nhận tư vấn
Liền kề

BT17 Roman thấp tầng

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

18.859.090.000 VNĐ
 • 276.5 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2019
Nhận tư vấn
Liền kề

BT18 Roman thấp tầng

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

18.723.940.000 VNĐ
 • 276.5 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2019
Nhận tư vấn
Liền kề

BT19 Roman thấp tầng

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

18.669.880.000 VNĐ
 • 276.5 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2019
Nhận tư vấn
Liền kề

LK0201 Roman thấp tầng

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

20.338.750.000 VNĐ
 • 361.1 m2
 • Hải Phát Invest
 • 12/2019
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết