các sản phẩm thuộc dự án Roman Plaza Tòa B1

chung cư

2111 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.480.103.523 VNĐ
  • 78 m2
  • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

2116 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.312.868.993 VNĐ
  • 99.9 m2
  • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

2406 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.073.050.585 VNĐ
  • 97.1 m2
  • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

2407 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.271.978.840 VNĐ
  • 76.2 m2
  • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

2412 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.226.648.179 VNĐ
  • 97.3 m2
  • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết