các sản phẩm thuộc dự án Roman Plaza Tòa B1

chung cư

1405 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.394.323.946 VNĐ
 • 75.9 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1406 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

4.001.544.112 VNĐ
 • 124.3 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1407 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.380.732.683 VNĐ
 • 77.9 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1409 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.398.606.469 VNĐ
 • 77.7 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1412 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.185.037.594 VNĐ
 • 99.6 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

412A B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.386.613.436 VNĐ
 • 77.7 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1417 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.421.825.574 VNĐ
 • 99.6 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1602 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.202.000.553 VNĐ
 • 69.4 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1604 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.179.980.547 VNĐ
 • 69.4 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1605 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.406.003.575 VNĐ
 • 75.9 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết