các sản phẩm thuộc dự án Roman Plaza Tòa B1

chung cư

924 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

4.278.232.452 VNĐ
 • 136 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1106 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.991.886.322 VNĐ
 • 124 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1107 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.377.676.544 VNĐ
 • 77.8 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1112 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.181.839.765 VNĐ
 • 99.5 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

112A B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.383.541.862 VNĐ
 • 77.6 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

2A10 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.340.103.872 VNĐ
 • 77.7 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

2A11 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.107.353.750 VNĐ
 • 99.6 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

2A14 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.429.984.795 VNĐ
 • 103.4 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

2A20 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.523.783.078 VNĐ
 • 77.7 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1404 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.169.398.117 VNĐ
 • 69.4 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết