các sản phẩm thuộc dự án Roman Plaza Tòa B1

chung cư

824 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

4.278.232.452 VNĐ
 • 136 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

903 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.177.479.800 VNĐ
 • 69.3 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

906 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.972.413.706 VNĐ
 • 124 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

907 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.366.078.121 VNĐ
 • 77.8 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

908 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.383.833.998 VNĐ
 • 77.6 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

912 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.166.318.595 VNĐ
 • 99.5 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

912A B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.371.914.828 VNĐ
 • 77.6 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

914 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.488.433.859 VNĐ
 • 103.1 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

918 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.408.552.550 VNĐ
 • 99.7 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

921 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.551.994.880 VNĐ
 • 78.6 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết