các sản phẩm thuộc dự án Roman Plaza Tòa B1

chung cư

804 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.155.705.002 VNĐ
 • 69.3 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

807 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.366.078.121 VNĐ
 • 77.8 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

810 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.383.833.998 VNĐ
 • 77.6 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

811 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.166.318.595 VNĐ
 • 99.5 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

812A B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.371.914.828 VNĐ
 • 77.6 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

814 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.488.433.859 VNĐ
 • 103.1 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

817 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.401.714.932 VNĐ
 • 99.5 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

819 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.570.945.665 VNĐ
 • 77.6 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

820 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.570.945.665 VNĐ
 • 77.6 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

821 B1 Roman Plaza Tòa B1

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.551.994.880 VNĐ
 • 78.6 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết