các sản phẩm thuộc dự án Roman Plaza

chung cư

2310 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.570.685.816 VNĐ
 • 76.1 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

2311 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.365.152.131 VNĐ
 • 97.1 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

2312 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.352.265.273 VNĐ
 • 97.2 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

2312A B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.557.832.387 VNĐ
 • 76.1 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

2314 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.724.926.965 VNĐ
 • 76.1 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

2315 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.757.153.434 VNĐ
 • 77 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết