các sản phẩm thuộc dự án Roman Plaza

chung cư

12A19 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.511.164.162 VNĐ
 • 77.7 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

12A20 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.511.164.162 VNĐ
 • 77.7 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

12A21 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.492.357.593 VNĐ
 • 78.7 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

12A22 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.128.623.125 VNĐ
 • 69.1 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

12A23 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.156.295.225 VNĐ
 • 69.1 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

12A24 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

4.661.988.561 VNĐ
 • 136.6 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

1602 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.123.426.728 VNĐ
 • 69.4 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

1603 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.145.661.563 VNĐ
 • 69.4 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

1604 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.123.426.728 VNĐ
 • 69.4 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

1605 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.330.817.825 VNĐ
 • 75.9 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết