các sản phẩm thuộc dự án Roman Plaza

chung cư

12A04 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.061.579.348 VNĐ
 • 69.4 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

12A05 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.262.929.927 VNĐ
 • 75.9 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

12A06 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

4.003.931.632 VNĐ
 • 124.3 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

12A08 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.323.723.145 VNĐ
 • 77.7 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

12A09 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.335.423.664 VNĐ
 • 77.7 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

12A10 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.316.702.833 VNĐ
 • 77.7 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

12A12 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.107.353.750 VNĐ
 • 99.6 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

12A12A B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.323.723.145 VNĐ
 • 77.7 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

12A14 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.328.179.421 VNĐ
 • 103.4 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

12A18 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.335.383.464 VNĐ
 • 99.8 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết