các sản phẩm thuộc dự án Roman Plaza

chung cư

715 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.487.130.989 VNĐ
 • 103.1 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

716 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.470.124.266 VNĐ
 • 77.6 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

717 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.331.795.514 VNĐ
 • 99.5 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

719 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.507.932.291 VNĐ
 • 77.6 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

720 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.507.932.291 VNĐ
 • 77.6 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

721 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.489.190.684 VNĐ
 • 78.6 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

723 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.156.295.225 VNĐ
 • 69.1 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

724 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

4.641.511.305 VNĐ
 • 136 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

12A02 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.061.579.348 VNĐ
 • 69.4 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

12A03 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.083.166.566 VNĐ
 • 69.4 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết