các sản phẩm thuộc dự án Roman Plaza

chung cư

703 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.080.164.885 VNĐ
 • 69.3 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

704 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.058.608.772 VNĐ
 • 69.3 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

705 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.253.985.540 VNĐ
 • 75.6 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

706 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.994.268.080 VNĐ
 • 124 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

707 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.314.998.202 VNĐ
 • 77.8 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

708 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.320.732.510 VNĐ
 • 77.6 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

710 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.313.721.234 VNĐ
 • 77.6 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

711 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.104.233.917 VNĐ
 • 99.5 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

712A B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

2.320.732.510 VNĐ
 • 77.6 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

714 B2 Roman Plaza

Đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.318.523.194 VNĐ
 • 103.1 m2
 • Hải Phát Invest
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết