các sản phẩm thuộc dự án Oriental Westlake

chung cư

1004 Oriental Westlake

174 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

4.229.431.559 VNĐ
 • 86.6 m2
 • Công ty TNHH TM & SX hàng xuất khẩu Ngân Anh
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư

1009 Oriental Westlake

174 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

2.934.454.602 VNĐ
 • 58.4 m2
 • Công ty TNHH TM & SX hàng xuất khẩu Ngân Anh
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư

1104 Oriental Westlake

174 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

4.229.431.559 VNĐ
 • 86.6 m2
 • Công ty TNHH TM & SX hàng xuất khẩu Ngân Anh
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư

1109 Oriental Westlake

174 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

2.934.454.602 VNĐ
 • 58.4 m2
 • Công ty TNHH TM & SX hàng xuất khẩu Ngân Anh
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư

1206 Oriental Westlake

174 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

4.156.574.931 VNĐ
 • 87.7 m2
 • Công ty TNHH TM & SX hàng xuất khẩu Ngân Anh
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư

1209 Oriental Westlake

174 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

2.932.319.387 VNĐ
 • 58.4 m2
 • Công ty TNHH TM & SX hàng xuất khẩu Ngân Anh
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư

1404 Oriental Westlake

174 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

4.358.854.118 VNĐ
 • 91 m2
 • Công ty TNHH TM & SX hàng xuất khẩu Ngân Anh
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư

1504 Oriental Westlake

174 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

4.358.854.118 VNĐ
 • 91 m2
 • Công ty TNHH TM & SX hàng xuất khẩu Ngân Anh
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết