các sản phẩm thuộc dự án Oriental Westlake

chung cư

407 Oriental Westlake

174 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

2.747.740.488 VNĐ
 • 55.2 m2
 • Công ty TNHH TM & SX hàng xuất khẩu Ngân Anh
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư

408 Oriental Westlake

174 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

2.874.674.152 VNĐ
 • 58.3 m2
 • Công ty TNHH TM & SX hàng xuất khẩu Ngân Anh
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư

508 Oriental Westlake

174 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

2.874.674.152 VNĐ
 • 58.3 m2
 • Công ty TNHH TM & SX hàng xuất khẩu Ngân Anh
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư

603 Oriental Westlake

174 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

2.897.309.012 VNĐ
 • 59.9 m2
 • Công ty TNHH TM & SX hàng xuất khẩu Ngân Anh
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư

607 Oriental Westlake

174 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

3.470.365.431 VNĐ
 • 73.9 m2
 • Công ty TNHH TM & SX hàng xuất khẩu Ngân Anh
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư

701 Oriental Westlake

174 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

3.469.050.543 VNĐ
 • 68.4 m2
 • Công ty TNHH TM & SX hàng xuất khẩu Ngân Anh
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư

703 Oriental Westlake

174 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

2.897.309.012 VNĐ
 • 59.9 m2
 • Công ty TNHH TM & SX hàng xuất khẩu Ngân Anh
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư

804 Oriental Westlake

174 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

4.188.763.947 VNĐ
 • 86.6 m2
 • Công ty TNHH TM & SX hàng xuất khẩu Ngân Anh
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư

806 Oriental Westlake

174 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

4.118.417.433 VNĐ
 • 87.7 m2
 • Công ty TNHH TM & SX hàng xuất khẩu Ngân Anh
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư

904 Oriental Westlake

174 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

4.229.431.559 VNĐ
 • 86.6 m2
 • Công ty TNHH TM & SX hàng xuất khẩu Ngân Anh
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết