các sản phẩm thuộc dự án NHÀ PHỐ VICENTRA

17%

NP-15 NHÀ PHỐ VICENTRA

TP Vinh

7.416.000.000 VNĐ 6.180.000.000 VNĐ
 • 824 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
17%

NP-16 NHÀ PHỐ VICENTRA

TP Vinh

7.812.000.000 VNĐ 6.510.000.000 VNĐ
 • 868 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
17%

NP-17 NHÀ PHỐ VICENTRA

TP Vinh

7.812.000.000 VNĐ 6.510.000.000 VNĐ
 • 868 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
17%

NP-18 NHÀ PHỐ VICENTRA

TP Vinh

7.812.000.000 VNĐ 6.510.000.000 VNĐ
 • 868 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
17%

NP-19 NHÀ PHỐ VICENTRA

TP Vinh

7.776.000.000 VNĐ 6.480.000.000 VNĐ
 • 864 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn

  Tìm kiếm chi tiết