các sản phẩm thuộc dự án Mỹ Đình Plaza 2

chung cư

0501 CT1 Mỹ Đình Plaza 2

Thôn Đình Thôn - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

4.438.901.576 VNĐ
 • 125.21 m2
 • Công ty cổ phần Đầu tư Địa Ốc Mỹ Đình
Nhận tư vấn
chung cư

0504 CT1 Mỹ Đình Plaza 2

Thôn Đình Thôn - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

2.682.354.794 VNĐ
 • 72.58 m2
 • Công ty cổ phần Đầu tư Địa Ốc Mỹ Đình
Nhận tư vấn
chung cư

1106 CT1 Mỹ Đình Plaza 2

Thôn Đình Thôn - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

3.500.316.074 VNĐ
 • 101.15 m2
 • Công ty cổ phần Đầu tư Địa Ốc Mỹ Đình
Nhận tư vấn
chung cư

12A02 CT1 Mỹ Đình Plaza 2

Thôn Đình Thôn - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

3.684.997.264 VNĐ
 • 101.15 m2
 • Công ty cổ phần Đầu tư Địa Ốc Mỹ Đình
Nhận tư vấn
chung cư

12A04 CT1 Mỹ Đình Plaza 2

Thôn Đình Thôn - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

2.830.894.874 VNĐ
 • 77.51 m2
 • Công ty cổ phần Đầu tư Địa Ốc Mỹ Đình
Nhận tư vấn
chung cư

12A06 CT1 Mỹ Đình Plaza 2

Thôn Đình Thôn - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

3.440.638.735 VNĐ
 • 101.15 m2
 • Công ty cổ phần Đầu tư Địa Ốc Mỹ Đình
Nhận tư vấn
chung cư

1404 CT1 Mỹ Đình Plaza 2

Thôn Đình Thôn - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

2.880.852.314 VNĐ
 • 77.51 m2
 • Công ty cổ phần Đầu tư Địa Ốc Mỹ Đình
Nhận tư vấn
chung cư

1406 CT1 Mỹ Đình Plaza 2

Thôn Đình Thôn - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

3.511.480.479 VNĐ
 • 101.15 m2
 • Công ty cổ phần Đầu tư Địa Ốc Mỹ Đình
Nhận tư vấn
chung cư

1705 CT1 Mỹ Đình Plaza 2

Thôn Đình Thôn - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

2.857.687.163 VNĐ
 • 72.58 m2
 • Công ty cổ phần Đầu tư Địa Ốc Mỹ Đình
Nhận tư vấn
chung cư

1706 CT1 Mỹ Đình Plaza 2

Thôn Đình Thôn - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

3.567.693.414 VNĐ
 • 101.15 m2
 • Công ty cổ phần Đầu tư Địa Ốc Mỹ Đình
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết