các sản phẩm thuộc dự án Khu phố mới FairyTown

Liền kề

ODT 505 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

1.869.624.508 VNĐ
 • 101.7 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 518 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

35.000.000 VNĐ
 • 103.1 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 553 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

1.740.472.119 VNĐ
 • 98.8 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 559 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2.629.364.166 VNĐ
 • 149.1 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 269 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

1.731.924.624 VNĐ
 • 98.8 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 352 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2.007.165.950 VNĐ
 • 108 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 250 SH Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2.823.570.225 VNĐ
 • 138.5 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 519 SH Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2.848.034.371 VNĐ
 • 139.7 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 241 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2.866.760.878 VNĐ
 • 139.8 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết