các sản phẩm thuộc dự án Khu phố mới FairyTown

Liền kề

ODT 546 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

1.993.383.859 VNĐ
 • 108 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 235 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2.007.165.950 VNĐ
 • 108 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 321 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2.106.298.560 VNĐ
 • 108 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 231 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2.007.165.950 VNĐ
 • 108 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 537 SH Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2.617.808.811 VNĐ
 • 140 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 337 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

1.865.947.764 VNĐ
 • 101.5 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 341 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

1.867.786.136 VNĐ
 • 101.6 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 515 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

1.899.038.463 VNĐ
 • 103.3 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 529 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

1.906.391.951 VNĐ
 • 103.7 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 317 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2.106.298.560 VNĐ
 • 108 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết