các sản phẩm thuộc dự án Khu phố mới FairyTown

Liền kề

ODT 345 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2.007.165.950 VNĐ
 • 108 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 342 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2.106.298.560 VNĐ
 • 108 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 335 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2.106.298.560 VNĐ
 • 108 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 547 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2.764.780.513 VNĐ
 • 148.2 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 531 SH Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2.290.039.058 VNĐ
 • 140 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 540 SH Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2.289.738.594 VNĐ
 • 140 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 512 SH Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

2.760.371.180 VNĐ
 • 135.4 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 268 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

1.731.924.624 VNĐ
 • 98.8 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 267 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

1.731.924.624 VNĐ
 • 98.8 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn
Liền kề

ODT 266 LK Khu phố mới FairyTown

Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

1.731.924.624 VNĐ
 • 98.8 m2
 • Công ty Cổ phần FairyLand
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết