các sản phẩm thuộc dự án Imperial Plaza

chung cư

1605 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

3.179.175.000 VNĐ
  • 110.58 m2
  • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn
chung cư

1805 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

3.179.175.000 VNĐ
  • 110.58 m2
  • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn
chung cư

1905 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

3.179.175.000 VNĐ
  • 110.58 m2
  • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn
chung cư

2908 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

3.162.588.000 VNĐ
  • 110.58 m2
  • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn
chung cư

2909 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

2.328.928.000 VNĐ
  • 78.68 m2
  • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết