các sản phẩm thuộc dự án Imperial Plaza

chung cư

2802 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

2.966.628.088 VNĐ
 • 112.6 m2
 • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn
chung cư

2811 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

3.102.485.794 VNĐ
 • 112.6 m2
 • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn
chung cư

2901 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

3.402.821.338 VNĐ
 • 123.95 m2
 • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn
chung cư

405 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

3.151.530.000 VNĐ
 • 110.58 m2
 • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn
chung cư

408 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

3.162.588.000 VNĐ
 • 110.58 m2
 • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn
chung cư

505 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

3.162.588.000 VNĐ
 • 110.58 m2
 • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn
chung cư

705 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

3.162.588.000 VNĐ
 • 110.58 m2
 • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn
chung cư

12A05 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

3.162.588.000 VNĐ
 • 110.58 m2
 • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn
chung cư

12A08 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

3.173.646.000 VNĐ
 • 110.58 m2
 • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn
chung cư

1405 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

3.179.175.000 VNĐ
 • 110.58 m2
 • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết