các sản phẩm thuộc dự án Imperial Plaza

chung cư

1002 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

3.025.617.211 VNĐ
 • 112.6 m2
 • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn
chung cư

2402 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

2.966.628.088 VNĐ
 • 112.6 m2
 • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn
chung cư

2602 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

2.966.628.088 VNĐ
 • 112.6 m2
 • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn
chung cư

2911 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

2.979.128.036 VNĐ
 • 112.6 m2
 • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn
chung cư

2806 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

3.085.063.363 VNĐ
 • 96.3 m2
 • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn
chung cư

1402 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

3.025.617.211 VNĐ
 • 112.6 m2
 • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn
chung cư

2102 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

2.996.122.649 VNĐ
 • 112.6 m2
 • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn
chung cư

2502 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

2.966.628.088 VNĐ
 • 112.6 m2
 • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn
chung cư

2702 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

2.966.628.088 VNĐ
 • 112.6 m2
 • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn
chung cư

2711 P2 Imperial Plaza

360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

3.102.485.794 VNĐ
 • 112.6 m2
 • Công ty CP tập đoàn đầu tư & TM Thăng Long
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết