các sản phẩm thuộc dự án HPC Land Mark 105

chung cư

2518 HPC Land Mark 105

Mặt đường Lê Văn Lương,phường La Khê quận Hà Đông – TP Hà Nội.

3.989.731.081 VNĐ
 • 146.45 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

2801 HPC Land Mark 105

Mặt đường Lê Văn Lương,phường La Khê quận Hà Đông – TP Hà Nội.

4.344.888.064 VNĐ
 • 155.16 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

2804 HPC Land Mark 105

Mặt đường Lê Văn Lương,phường La Khê quận Hà Đông – TP Hà Nội.

4.311.700.201 VNĐ
 • 155.16 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

3312 HPC Land Mark 105

Mặt đường Lê Văn Lương,phường La Khê quận Hà Đông – TP Hà Nội.

3.387.962.019 VNĐ
 • 116.27 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

3501 HPC Land Mark 105

Mặt đường Lê Văn Lương,phường La Khê quận Hà Đông – TP Hà Nội.

3.371.845.631 VNĐ
 • 120.57 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

3504 HPC Land Mark 105

Mặt đường Lê Văn Lương,phường La Khê quận Hà Đông – TP Hà Nội.

3.345.716.000 VNĐ
 • 120.57 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

3505 HPC Land Mark 105

Mặt đường Lê Văn Lương,phường La Khê quận Hà Đông – TP Hà Nội.

2.848.178.930 VNĐ
 • 107.31 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

3508 HPC Land Mark 105

Mặt đường Lê Văn Lương,phường La Khê quận Hà Đông – TP Hà Nội.

2.848.178.930 VNĐ
 • 107.31 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

3509 HPC Land Mark 105

Mặt đường Lê Văn Lương,phường La Khê quận Hà Đông – TP Hà Nội.

3.362.047.020 VNĐ
 • 120.57 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • II/2019
Nhận tư vấn
chung cư

3513 HPC Land Mark 105

Mặt đường Lê Văn Lương,phường La Khê quận Hà Đông – TP Hà Nội.

2.894.474.604 VNĐ
 • 107.31 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • II/2019
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết