các sản phẩm thuộc dự án Hanoi Homeland Tòa CT1

chung cư

1209 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.709.882.248 VNĐ
 • 78.28 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1211 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.999.487.776 VNĐ
 • 92.54 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1213 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.508.625.983 VNĐ
 • 69.04 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1214 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.512.340.734 VNĐ
 • 69.21 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1215 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.519.827.569 VNĐ
 • 69.21 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1216 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.516.094.428 VNĐ
 • 69.04 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1217 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.516.094.428 VNĐ
 • 69.04 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1714 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.512.340.734 VNĐ
 • 69.21 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1818 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

2.029.116.108 VNĐ
 • 92.42 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết