các sản phẩm thuộc dự án Hanoi Homeland Tòa CT1

chung cư

311 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.940.679.312 VNĐ
 • 92.54 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

312 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.471.503.416 VNĐ
 • 69.04 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

313 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.464.254.631 VNĐ
 • 69.04 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

314 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.467.860.124 VNĐ
 • 69.21 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

315 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.475.126.759 VNĐ
 • 69.21 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

316 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.471.503.416 VNĐ
 • 69.04 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

317 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.471.503.416 VNĐ
 • 69.04 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

318 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

2.018.919.544 VNĐ
 • 92.42 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1018 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

2.080.098.924 VNĐ
 • 92.42 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1208 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.267.079.304 VNĐ
 • 58.59 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết