các sản phẩm thuộc dự án Hanoi Homeland Tòa CT1

chung cư

1201 CT1A Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.963.720.310 VNĐ
 • 94.52 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1206 CT1A Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.250.845.594 VNĐ
 • 58.13 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1214 CT1A Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.589.690.846 VNĐ
 • 69.21 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

1217 CT1A Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.593.559.561 VNĐ
 • 69.04 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

301 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

2.024.693.426 VNĐ
 • 94.52 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

304 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.280.318.309 VNĐ
 • 61.31 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

306 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.238.848.003 VNĐ
 • 58.13 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

308 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.229.812.266 VNĐ
 • 58.59 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

309 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.659.591.594 VNĐ
 • 78.28 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

310 CT1B Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.976.783.803 VNĐ
 • 92.72 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết