các sản phẩm thuộc dự án Hanoi Homeland Tòa CT1

chung cư

301 CT1A Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.905.963.831 VNĐ
 • 94.52 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

305 CT1A Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.236.529.110 VNĐ
 • 58.91 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

306 CT1A Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.214.056.017 VNĐ
 • 58.13 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

311 CT1A Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

2.002.103.057 VNĐ
 • 92.54 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

312 CT1A Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.546.690.162 VNĐ
 • 69.04 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

313 CT1A Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.539.145.332 VNĐ
 • 69.04 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

314 CT1A Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.542.935.232 VNĐ
 • 69.21 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

315 CT1A Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.550.498.640 VNĐ
 • 69.21 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

317 CT1A Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.546.690.162 VNĐ
 • 69.04 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn
chung cư

318 CT1A Hanoi Homeland Tòa CT1

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

2.029.499.459 VNĐ
 • 92.42 m2
 • Hải Phát Invest
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết