các sản phẩm thuộc dự án Hanoi HomeLand CT2

chung cư
1%

1813 CT2B Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.471.938.224 VNĐ 1.459.938.224 VNĐ
  • 74.5 m2
  • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
  • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

1814 CT2B Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.475.562.638 VNĐ 1.463.562.638 VNĐ
  • 74.5 m2
  • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
  • Quý IV/2019
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết