các sản phẩm thuộc dự án Hanoi HomeLand CT2

chung cư
1%

0212 CT2B Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.456.925.172 VNĐ 1.439.925.172 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0213 CT2B Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.449.748.201 VNĐ 1.432.748.201 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0214 CT2B Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.453.317.975 VNĐ 1.436.317.975 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0215 CT2B Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.460.512.618 VNĐ 1.443.512.618 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0216 CT2B Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.456.925.172 VNĐ 1.439.925.172 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0217 CT2B Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.456.925.172 VNĐ 1.439.925.172 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0412 CT2B Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.471.791.755 VNĐ 1.459.791.755 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0413 CT2B Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.464.541.550 VNĐ 1.452.541.550 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0414 CT2B Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.468.147.750 VNĐ 1.456.147.750 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0415 CT2B Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.475.415.808 VNĐ 1.463.415.808 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết