các sản phẩm thuộc dự án Hanoi HomeLand CT2

chung cư
1%

0416 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.546.993.235 VNĐ 1.534.993.235 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0417 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.546.993.235 VNĐ 1.534.993.235 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0418 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

2.069.202.077 VNĐ 2.049.202.077 VNĐ
 • 99.1 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

1809 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.587.427.369 VNĐ 1.567.427.369 VNĐ
 • 83.93 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

1813 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.547.221.911 VNĐ 1.535.221.911 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

1814 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.551.031.698 VNĐ 1.539.031.698 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0201 CT2B Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

2.005.072.612 VNĐ 1.980.072.612 VNĐ
 • 102.11 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0209 CT2B Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.676.690.540 VNĐ 1.651.690.540 VNĐ
 • 83.93 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0210 CT2B Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

2.005.985.099 VNĐ 1.980.985.099 VNĐ
 • 99.48 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0211 CT2B Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.951.971.050 VNĐ 1.926.971.050 VNĐ
 • 99.14 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết