các sản phẩm thuộc dự án Hanoi HomeLand CT2

chung cư
1%

0313 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.539.446.926 VNĐ 1.522.446.926 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0314 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.543.237.569 VNĐ 1.526.237.569 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0315 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.550.802.459 VNĐ 1.533.802.459 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0316 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.546.993.235 VNĐ 1.529.993.235 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0317 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.546.993.235 VNĐ 1.529.993.235 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0318 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

2.069.202.077 VNĐ 2.044.202.077 VNĐ
 • 99.1 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0401 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

2.000.661.283 VNĐ 1.980.661.283 VNĐ
 • 102.11 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0412 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.546.993.235 VNĐ 1.534.993.235 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0413 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.539.446.926 VNĐ 1.527.446.926 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0414 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.543.237.569 VNĐ 1.531.237.569 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết