các sản phẩm thuộc dự án Hanoi HomeLand CT2

chung cư
1%

0201 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.980.452.584 VNĐ 1.955.452.584 VNĐ
 • 102.11 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0210 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.880.057.247 VNĐ 1.855.057.247 VNĐ
 • 99.48 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0212 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.531.367.040 VNĐ 1.514.367.040 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0213 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.523.896.957 VNĐ 1.506.896.957 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0214 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.527.649.311 VNĐ 1.510.649.311 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0215 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.535.137.788 VNĐ 1.518.137.788 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0216 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.531.367.040 VNĐ 1.514.367.040 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0217 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

1.531.367.040 VNĐ 1.514.367.040 VNĐ
 • 74.5 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0301 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

2.000.661.283 VNĐ 1.975.661.283 VNĐ
 • 102.11 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn
chung cư
1%

0311 CT2A Hanoi HomeLand CT2

Lô đất N023, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

2.031.946.659 VNĐ 2.006.946.659 VNĐ
 • 99.14 m2
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT THỦ ĐÔ
 • Quý IV/2019
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết