các sản phẩm thuộc dự án Hà Nội Paragon

chung cư

701 B Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

5.133.212.499 VNĐ
 • 140.5 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

702 B Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

3.451.264.120 VNĐ
 • 90.1 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

1403 B Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

5.187.017.375 VNĐ
 • 138 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

1503 B Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

5.345.973.423 VNĐ
 • 138 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

1504 B Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

5.481.762.579 VNĐ
 • 138 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

1603 B Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

5.345.973.423 VNĐ
 • 138 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

1604 B Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

5.481.762.579 VNĐ
 • 138 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

2403 B Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

5.277.849.403 VNĐ
 • 138 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết