các sản phẩm thuộc dự án Hà Nội Paragon

chung cư

1805 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.299.388.755 VNĐ
 • 108.38 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

1806 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.162.458.585 VNĐ
 • 102.37 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

1807 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.462.472.046 VNĐ
 • 107.71 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

2202 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.180.488.661 VNĐ
 • 103.43 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

2205 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.244.970.507 VNĐ
 • 108.38 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

2207 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

5.943.373.072 VNĐ
 • 156.7 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

2701 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

6.050.044.403 VNĐ
 • 156.7 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

2702 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.144.835.823 VNĐ
 • 103.43 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

2703 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.127.982.645 VNĐ
 • 103.37 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

2704 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

3.182.800.141 VNĐ
 • 80.71 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết