các sản phẩm thuộc dự án Hà Nội Paragon

chung cư

1008 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

3.551.868.398 VNĐ
 • 83.35 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

1202 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.162.662.294 VNĐ
 • 103.43 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

1204 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

3.196.907.281 VNĐ
 • 80.71 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

1206 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.092.521.551 VNĐ
 • 102.37 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

12A02 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.073.530.250 VNĐ
 • 103.43 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

12A04 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

3.126.371.664 VNĐ
 • 80.71 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

12A06 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.005.100.335 VNĐ
 • 102.37 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

1802 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.233.967.867 VNĐ
 • 103.43 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

1803 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.216.701.602 VNĐ
 • 103.37 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

1804 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

3.253.335.677 VNĐ
 • 80.71 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết