các sản phẩm thuộc dự án Hà Nội Paragon

chung cư

806 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.092.521.551 VNĐ
 • 102.37 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

807 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.386.793.169 VNĐ
 • 107.71 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

808 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

3.551.868.398 VNĐ
 • 83.35 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

1001 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.501.685.810 VNĐ
 • 107.71 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

1002 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.162.662.294 VNĐ
 • 103.43 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

1003 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.145.726.416 VNĐ
 • 103.37 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

1004 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

3.196.907.281 VNĐ
 • 80.71 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

1005 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.226.831.055 VNĐ
 • 108.38 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

1006 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.092.521.551 VNĐ
 • 102.37 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

1007 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.386.793.169 VNĐ
 • 107.71 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết