các sản phẩm thuộc dự án Hà Nội Paragon

chung cư

701 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.404.284.950 VNĐ
 • 107.71 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

702 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.073.530.250 VNĐ
 • 103.43 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

703 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.057.007.459 VNĐ
 • 103.37 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

704 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

3.126.371.664 VNĐ
 • 80.71 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

705 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.136.134.010 VNĐ
 • 108.38 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

706 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.005.100.335 VNĐ
 • 102.37 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

707 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.292.194.600 VNĐ
 • 107.71 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

708 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

3.472.675.230 VNĐ
 • 83.35 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

802 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

4.162.662.294 VNĐ
 • 103.43 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn
chung cư

804 C Hà Nội Paragon

Lô đất A3, KĐTM, P. Dịch Vọng Hậu

3.196.907.281 VNĐ
 • 80.71 m2
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết