các sản phẩm thuộc dự án FLC Garden City

chung cư
6%

24-10 HH1 FLC Garden City

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1.155.352.000 VNĐ 1.091.475.000 VNĐ
 • 55.08 m2
 • Công ty Cổ Phần Đầu Tư Alaska
 • 9/2019
Nhận tư vấn
chung cư
6%

24-11 HH1 FLC Garden City

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1.350.124.000 VNĐ 1.275.750.000 VNĐ
 • 65.62 m2
 • Công ty Cổ Phần Đầu Tư Alaska
 • 9/2019
Nhận tư vấn
chung cư
5%

25-07 HH1 FLC Garden City

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1.149.824.000 VNĐ 1.086.750.000 VNĐ
 • 55.08 m2
 • Công ty Cổ Phần Đầu Tư Alaska
 • 9/2019
Nhận tư vấn
chung cư
5%

25-08 HH1 FLC Garden City

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1.115.988.000 VNĐ 1.054.620.000 VNĐ
 • 49.38 m2
 • Công ty Cổ Phần Đầu Tư Alaska
 • 9/2019
Nhận tư vấn
chung cư
5%

25-09 HH1 FLC Garden City

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1.115.988.000 VNĐ 1.054.620.000 VNĐ
 • 49.38 m2
 • Công ty Cổ Phần Đầu Tư Alaska
 • 9/2019
Nhận tư vấn
chung cư
5%

25-10 HH1 FLC Garden City

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1.149.824.000 VNĐ 1.086.750.000 VNĐ
 • 55.08 m2
 • Công ty Cổ Phần Đầu Tư Alaska
 • 9/2019
Nhận tư vấn
chung cư
6%

25-11 HH1 FLC Garden City

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1.357.141.414 VNĐ 1.282.365.000 VNĐ
 • 65.62 m2
 • Công ty Cổ Phần Đầu Tư Alaska
 • 9/2019
Nhận tư vấn
chung cư
6%

26-14 HH1 FLC Garden City

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1.389.264.000 VNĐ 1.312.605.000 VNĐ
 • 67.01 m2
 • Công ty Cổ Phần Đầu Tư Alaska
 • 9/2019
Nhận tư vấn
chung cư
6%

26-02 HH1 FLC Garden City

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1.490.424.000 VNĐ 1.408.050.000 VNĐ
 • 67.01 m2
 • Công ty Cổ Phần Đầu Tư Alaska
 • 9/2019
Nhận tư vấn
chung cư
5%

26-07 HH1 FLC Garden City

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1.149.824.000 VNĐ 1.086.750.000 VNĐ
 • 55.08 m2
 • Công ty Cổ Phần Đầu Tư Alaska
 • 9/2019
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết

Đơn vị tư vấn