các sản phẩm thuộc dự án FLC Garden City

chung cư
6%

15-07 HH1 FLC Garden City

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1.164.298.000 VNĐ 1.099.980.000 VNĐ
 • 55.08 m2
 • Công ty Cổ Phần Đầu Tư Alaska
 • 9/2019
Nhận tư vấn
chung cư
6%

15-02 HH1 FLC Garden City

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1.507.072.000 VNĐ 1.424.115.000 VNĐ
 • 67.01 m2
 • Công ty Cổ Phần Đầu Tư Alaska
 • 9/2019
Nhận tư vấn
chung cư
5%

15-08 HH1 FLC Garden City

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1.130.802.000 VNĐ 1.068.795.000 VNĐ
 • 49.38 m2
 • Công ty Cổ Phần Đầu Tư Alaska
 • 9/2019
Nhận tư vấn
chung cư
6%

15-10 HH1 FLC Garden City

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1.164.298.000 VNĐ 1.099.980.000 VNĐ
 • 55.08 m2
 • Công ty Cổ Phần Đầu Tư Alaska
 • 9/2019
Nhận tư vấn
chung cư
5%

22-02 HH1 FLC Garden City

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1.503.912.000 VNĐ 1.421.280.000 VNĐ
 • 67.01 m2
 • Công ty Cổ Phần Đầu Tư Alaska
 • 9/2019
Nhận tư vấn
chung cư
5%

22-07 HH1 FLC Garden City

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1.160.880.000 VNĐ 1.097.145.000 VNĐ
 • 55.08 m2
 • Công ty Cổ Phần Đầu Tư Alaska
 • 9/2019
Nhận tư vấn
chung cư
5%

22-8 HH1 FLC Garden City

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1.125.864.000 VNĐ 1.064.070.000 VNĐ
 • 49.38 m2
 • Công ty Cổ Phần Đầu Tư Alaska
 • 9/2019
Nhận tư vấn
chung cư
6%

24-7 HH1 FLC Garden City

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1.155.352.000 VNĐ 1.091.475.000 VNĐ
 • 55.08 m2
 • Công ty Cổ Phần Đầu Tư Alaska
 • 9/2019
Nhận tư vấn
chung cư
5%

24-08 HH1 FLC Garden City

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1.120.926.000 VNĐ 1.059.345.000 VNĐ
 • 49.38 m2
 • Công ty Cổ Phần Đầu Tư Alaska
 • 9/2019
Nhận tư vấn
chung cư
5%

24-09 HH1 FLC Garden City

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1.120.926.000 VNĐ 1.059.345.000 VNĐ
 • 49.38 m2
 • Công ty Cổ Phần Đầu Tư Alaska
 • 9/2019
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết

Đơn vị tư vấn