các sản phẩm thuộc dự án Eurowindow Tower Nghệ An

chung cư
15%

15-12 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

726.966.185 VNĐ 617.921.000 VNĐ
 • 45.71 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

17-06 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

771.424.730 VNĐ 655.711.000 VNĐ
 • 47.86 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

17-04 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

837.026.629 VNĐ 711.473.000 VNĐ
 • 52.01 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

17-10 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

837.026.629 VNĐ 711.473.000 VNĐ
 • 52.01 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

17-08 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

771.424.730 VNĐ 655.711.000 VNĐ
 • 47.86 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

17-12 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

737.438.205 VNĐ 626.822.000 VNĐ
 • 45.71 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

18-10 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

726.966.185 VNĐ 617.921.000 VNĐ
 • 45.71 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

19-08 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

837.026.629 VNĐ 711.473.000 VNĐ
 • 52.01 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

20-05 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

686.845.576 VNĐ 583.819.000 VNĐ
 • 47.21 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

20-06 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

703.129.865 VNĐ 597.660.000 VNĐ
 • 47.88 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết