các sản phẩm thuộc dự án Eurowindow Tower Nghệ An

chung cư
15%

12-10 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

817.167.746 VNĐ 694.593.000 VNĐ
 • 52.01 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

12-12 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

719.984.839 VNĐ 611.987.000 VNĐ
 • 45.71 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

14-06 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

764.007.516 VNĐ 649.406.000 VNĐ
 • 47.86 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

14-04 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

828.966.259 VNĐ 704.621.000 VNĐ
 • 52.01 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

14-10 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

828.966.259 VNĐ 704.621.000 VNĐ
 • 52.01 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

14-14 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

1.235.194.690 VNĐ 1.049.915.000 VNĐ
 • 72.3 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

14-12 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

730.354.191 VNĐ 620.801.000 VNĐ
 • 45.71 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

15-05 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

745.437.505 VNĐ 633.622.000 VNĐ
 • 47.36 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

15-06 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

760.460.153 VNĐ 646.391.000 VNĐ
 • 47.86 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

15-08 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

760.460.153 VNĐ 646.391.000 VNĐ
 • 47.86 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết