các sản phẩm thuộc dự án Eurowindow Tower Nghệ An

chung cư
15%

07-06 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

716.601.841 VNĐ 609.112.000 VNĐ
 • 47.86 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

08-07 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

748.913.394 VNĐ 636.576.000 VNĐ
 • 47.36 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

08-08 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

764.007.516 VNĐ 649.406.000 VNĐ
 • 47.86 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

08-10 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

828.966.259 VNĐ 704.621.000 VNĐ
 • 52.01 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

08-12 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

730.354.191 VNĐ 620.801.000 VNĐ
 • 45.71 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

09-08 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

738.674.325 VNĐ 627.873.000 VNĐ
 • 47.86 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

10-10 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

828.966.259 VNĐ 704.621.000 VNĐ
 • 52.01 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

11-06 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

753.150.434 VNĐ 640.178.000 VNĐ
 • 47.86 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

12-07 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

738.275.067 VNĐ 627.534.000 VNĐ
 • 47.36 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn
chung cư
15%

12-08 EWNA Eurowindow Tower Nghệ An

Số 2 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An

753.150.434 VNĐ 640.178.000 VNĐ
 • 47.86 m2
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh trực thuộc Eurowindow Holding
 • Nhận ngay
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết