các sản phẩm thuộc dự án Eurowindow River Park

chung cư
12%

.0810 P2 Eurowindow River Park

Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

1.762.158.440 VNĐ 1.550.699.464 VNĐ
 • 82.1 m2
 • Công ty TNHH Thăng Long thuộc Eurowindow Holding
 • Quý I/2020
Nhận tư vấn
chung cư
12%

.1404 P2 Eurowindow River Park

Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

1.589.776.557 VNĐ 1.399.003.401 VNĐ
 • 77.1 m2
 • Công ty TNHH Thăng Long thuộc Eurowindow Holding
 • Quý I/2020
Nhận tư vấn
chung cư
12%

.1414 P2 Eurowindow River Park

Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

1.787.121.027 VNĐ 1.572.666.468 VNĐ
 • 82.1 m2
 • Công ty TNHH Thăng Long thuộc Eurowindow Holding
 • Quý I/2020
Nhận tư vấn
chung cư
12%

.2911 P2 Eurowindow River Park

Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

1.479.087.662 VNĐ 1.301.597.170 VNĐ
 • 67.6 m2
 • Công ty TNHH Thăng Long thuộc Eurowindow Holding
 • Quý I/2020
Nhận tư vấn
chung cư
12%

.2914 P2 Eurowindow River Park

Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

1.769.600.231 VNĐ 1.557.248.170 VNĐ
 • 82.1 m2
 • Công ty TNHH Thăng Long thuộc Eurowindow Holding
 • Quý I/2020
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết