các sản phẩm thuộc dự án Eurowindow River Park

chung cư
12%

.1004 P1 Eurowindow River Park

Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

1.652.782.292 VNĐ 1.454.448.401 VNĐ
 • 77.1 m2
 • Công ty TNHH Thăng Long thuộc Eurowindow Holding
 • Quý I/2020
Nhận tư vấn
chung cư
12%

.1014 P1 Eurowindow River Park

Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

1.666.741.656 VNĐ 1.466.732.674 VNĐ
 • 82.1 m2
 • Công ty TNHH Thăng Long thuộc Eurowindow Holding
 • Quý I/2020
Nhận tư vấn
chung cư
12%

.1017 P1 Eurowindow River Park

Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

1.625.735.537 VNĐ 1.430.647.264 VNĐ
 • 72.9 m2
 • Công ty TNHH Thăng Long thuộc Eurowindow Holding
 • Quý I/2020
Nhận tư vấn
chung cư
12%

.1701 P1 Eurowindow River Park

Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

2.189.636.926 VNĐ 1.926.880.507 VNĐ
 • 96.4 m2
 • Công ty TNHH Thăng Long thuộc Eurowindow Holding
 • Quý I/2020
Nhận tư vấn
chung cư
12%

.2203 P1 Eurowindow River Park

Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

1.662.841.822 VNĐ 1.463.300.794 VNĐ
 • 77.6 m2
 • Công ty TNHH Thăng Long thuộc Eurowindow Holding
 • Quý I/2020
Nhận tư vấn
chung cư
12%

.2204 P1 Eurowindow River Park

Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

1.652.127.635 VNĐ 1.453.872.310 VNĐ
 • 77.1 m2
 • Công ty TNHH Thăng Long thuộc Eurowindow Holding
 • Quý I/2020
Nhận tư vấn
chung cư
12%

.2205 P1 Eurowindow River Park

Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

1.811.012.702 VNĐ 1.593.691.211 VNĐ
 • 82.1 m2
 • Công ty TNHH Thăng Long thuộc Eurowindow Holding
 • Quý I/2020
Nhận tư vấn
chung cư
12%

.2216 P1 Eurowindow River Park

Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

1.641.674.102 VNĐ 1.444.673.224 VNĐ
 • 72.9 m2
 • Công ty TNHH Thăng Long thuộc Eurowindow Holding
 • Quý I/2020
Nhận tư vấn
chung cư
12%

.0802 P2 Eurowindow River Park

Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

1.850.266.354 VNĐ 1.628.234.375 VNĐ
 • 82.1 m2
 • Công ty TNHH Thăng Long thuộc Eurowindow Holding
 • Quý I/2020
Nhận tư vấn
chung cư
12%

.0803 P2 Eurowindow River Park

Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

1.616.413.742 VNĐ 1.422.444.084 VNĐ
 • 77.6 m2
 • Công ty TNHH Thăng Long thuộc Eurowindow Holding
 • Quý I/2020
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết