các sản phẩm thuộc dự án Dahlia Homes - KĐT Gamuda Gardens

Liền kề
9%

LK05-04 TT14 Dahlia Homes - KĐT Gamuda Gardens

Km 4,4 Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội

9.286.714.658 VNĐ 8.432.436.284 VNĐ
 • 90 m2
 • Gamuda Land Việt Nam
 • 3/2020
Nhận tư vấn
Liền kề
9%

LK05-31 TT15 Dahlia Homes - KĐT Gamuda Gardens

Km 4,4 Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội

9.073.191.140 VNĐ 8.238.129.883 VNĐ
 • 90 m2
 • Gamuda Land Việt Nam
 • 3/2020
Nhận tư vấn
Liền kề
9%

LK05-36 TT15 Dahlia Homes - KĐT Gamuda Gardens

Km 4,4 Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội

9.176.962.023 VNĐ 8.332.561.386 VNĐ
 • 90 m2
 • Gamuda Land Việt Nam
 • 3/2020
Nhận tư vấn
Liền kề
9%

LK05-37 TT15 Dahlia Homes - KĐT Gamuda Gardens

Km 4,4 Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội

9.176.962.023 VNĐ 8.332.561.386 VNĐ
 • 90 m2
 • Gamuda Land Việt Nam
 • 3/2020
Nhận tư vấn
Liền kề
9%

LK05-180 TT18B Dahlia Homes - KĐT Gamuda Gardens

Km 4,4 Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội

9.759.121.650 VNĐ 8.861.095.043 VNĐ
 • 96 m2
 • Gamuda Land Việt Nam
 • 3/2020
Nhận tư vấn

  Tìm kiếm chi tiết

  Đơn vị tư vấn